Is het vermoorden van een vogel strafbaar?

Toegevoegd na 19 uur:
Ok, ik heb dus expres een vogel doodgeschoten met een hagelgeweer, sorry

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het vermoorden van een vogel is een begrip dat zowel breed als specifiek suggestief is. De Nederlandse gezondheids- en welzijnswet voor dieren zegt: "Het is verboden, om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen." Vermoorden valt natuurlijk onder "het benadelen van de gezondheid en als iets verboden is is het daarmee m.i. ook strafbaar. (even los van de strafmaat) Maar wie kip wil eten zal een vogel moeten (laten) "vermoorden" En wie last heeft van muizen zal geneigd zijn om de muizen te "vermoorden". In beide gevallen vindt de maatschappij en de wetgever dat er voor de moord een redelijk doel is waardoor het geaccepteerd en niet als moord gezien wordt. Dood je een beest zonder redelijk doel dan is dat naar mijn idee stafbaar. Toegevoegd na 4 minuten: In een eerder GV draadje vond ik nog wel een interessante link naar het geval van de Domino Mus. Deze vogel bedreigde de SBS uitzending van domino D-Day, werd afgeschoten waarna een boete (75,-) volgde voor het zonder vergunning afschieten van een beschermde soort. http://www.om.nl/actueel/terugkijken_op_een/@122651/de_zaak_domino-mus/ http://www.goeievraag.nl/vraag/huismus-vermoord-strafbaar.47559 Toegevoegd na 9 minuten: Toch even een aanvulling. Zoals ik het nu begrijp is doden volgens de wet bij dieren niet gelijk aan benadelen van de gezondheid. Als het om huisdieren gaat is mishandelen niet toegestaan maar doden (zonder dat het dier daarbij pijn lijdt) wel. Vreemd maar waar. Conclusie zou dus zijn dat doden van wilde dieren niet is toegestaan als het geen redelijk doel dient. Het doden van huisdieren (uiteraard als u eigenaar bent) is wel toegestaan mits het dier geen pijn lijdt. http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/20299

Afhankelijk van verschillende factoren: -Zeldzame vogel? dan: ja. (Milieuwet-overtreding) -Eigendom van iemand? dan: js. (beschadigen van goederen) Verder in principe niet, tenzij in groten getale (wederom: milieuwetgeving) of in een patroon (seriemoordenaars die begonnen zijn met eerst tig keer een vogel dood maken, krijgen ook daarvoor vaak een kleine strafverhoging, bovenop de straf voor de mensenmoorden).

Nee. Het is alleen op je eigen geweten.

Als het een beschermde vogelsoort betreft is het strafbaar. Als je een merel of mus om zeep helpt is het niet strafbaar, maar waarom zou je dat doen? Die beestjes hebben ook recht op leven.

volgens mij wel. Eenden.Ganzen,Meerkoeten en al dat soort goed eetbare vogels zijn eigendom van de staat,deze mag u dus niet zonder vergunning doden of bejagen.En dat zal met andere vogels ook wel zo zijn. Toegevoegd na 14 uur: het is heel simpel nee dat mag niet in de flora&faunawet staat dat : Alle in het wild levende zoogdieren vogels reptielen ampfibieen beschermd zijn Toegevoegd na 14 uur: Je mag dus geen vogel doden want of hij is tam en dus eigendom van een ander of hij is wild

Bronnen:
flora&faunawet

Ja, dit is vaak strafbaar gesteld, maar is afhankelijk van een aantal factoren. Als het dier eigendom is van een ander, dan valt het doden van het dier onder vernieling. Dit is strafbaar gesteld in artikel 350 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht. art 350 WvS: 1Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2Gelijke straf wordt toegepast op hem die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt. De meeste dieren is ons land zijn verder beschermd. Dit is gereld in de Flora en Faunawet. Onder de Flora- en faunawet zijn als beschermde soorten onder andere aangewezen: -alle van nature op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie voorkomende vogelsoorten. Verder regelt de Gezondheids en Welzijnswet Dieren dat dieren geen onnodige pijn mogen lijden. De manier van doden speelt in dit geval dan een rol. Kortom, het doden van een vogel kan verschillende strafbare zaken opleveren.

Bronnen:
wetboek.nl

Als het al martelend gebeurd wel. Een huisdier mag je ook niet mishandelen. Maar per ongeluk overrijden is niet strafbaar.

Bij sommige vogels is dat inderdaad strafbaar maar het ligt eraan. als je vogels neerschiet die op de zwarte lijst staan dan krijg je wellicht met de milieubescherming te maken als ze er achter komen. schiet je een kraai neer dan maakt het waarschijnlijk weinig uit (tenzij het een huisdier van iemand is)

Zonder vergunning is dat strafbaar ja.

Ja, dit is strafbaar gesteld in de wet Gezond- en Welzijnswet voor Dieren onder artikel 36: 1.Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. 2.Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend: a. een dier arbeid doen verrichten, welke kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het uit hoofde van zijn toestand ongeschikt is; b. een koe met overvolle uier vervoeren of op een markt of openbare verkoping ten verkoop houden; c. bij de verlossing van een koe gebruik te maken van dierlijke trekkracht of van een niet door Onze Minister daarvoor toegelaten krachttoestel; d. een hond als trekkracht gebruiken. 3.Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen. Een dier vermoorden is dus letsel toebrengen is dus strafbaar!

Bronnen:
http://www.st-ab.nl/wetten/0095_Gezondheid...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100