Zijn bezoekregelingen (al dan niet zonder direct toezicht) in de gevangenis mogelijk voor gehuwden/stellen waarvan beiden gevangen zitten?

Veel landen, waaronder Nederland, hebben bepaalde bezoekregelingen in gevangenissen voor 'relaties' (vrouw/man/vriend/vriendin) van gevangenen (soms zelfs met een aparte kamer zonder rechtstreeks toezicht, waar 'hun relatie op peil gehouden kan worden').

Maar nu vroeg ik me af, is iets dergelijks ook nog mogelijk -of zelfs maar dat ze elkaar 'gewoon' met toezicht erbij zien- als _beiden_ een (lange) gevangenisstraf hebben (zij het voor hetzelfde vergrijp, zij het voor delicten die niets met elkaar te maken hebben)? Of moeten zulke stellen zich er bij neerleggen dat ze elkaar bv. 10 jaar niet zullen zien?

(Niet dat ik mensen ken in een dergelijke situatie, maar vroeg het me gewoon af, puur uit nieuwsgierigheid).

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, althans als een van beide weekendverlof (6 weekenden per jaar) opneemt en de andere een bezoekregeling aanvraagt. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/vraag-en-antwoord/welke-rechten-heeft-een-gedetineerde "Verlof voor gedetineerden Ook uw recht op verlof hangt af van het soort inrichting waar u verblijft: gesloten inrichting: 6 keer per jaar een weekend verlof; een halfopen gevangenis: 1 keer per 4 weken een weekend verlof; een open gevangenis: elk weekend verlof." En "Daarnaast heeft u recht op bezoek. In normale gevangenissen kan de directeur 1 keer per maand bezoek zonder toezicht toestaan." Zo zou je in theorie 12x per jaar elkaar kunnen bezoeken. Echter zal je natuurlijk niet een heel weekend mogen bezoeken. Toegevoegd na 3 uur: Met dank aan Inekez1: 12 keer per jaar een uur, dus. Als tenminste toestemming wordt verkregen van bezoek door een andere gedetineerde tijdens zijn/haar verlof. Zowel aan het te ontvangen bezoek als aan de invulling van het verlof kunnen extra beperkingen worden gesteld.

Het is mogelijk dat gedetineerden die in verschillende inrichtingen verblijven elkaar, als zij dat willen, bezoeken. Dat is alleen mogelijk als het gaat om een hechte relatie, bv dat beide gedetineerden elkaar levenspartner zijn en indien de gedetineerden elkaar ten gevolge van de detentie ten minste drie maanden niet hebben ontmoet. Als twee gedetineerde aan deze voorwaarden voldoen wordt dit geregeld in art.27 van de Regeling tijdelijk verlaten inrichting. Dit kan dus maximaal vier keer per jaar. Er kan dan alleen incidenteel verlof worden verleend als beide inrichtingen met het bezoek instemmen. Het bezoek tussen de twee gedetineerden kan in een ruimte onder individueel toezicht van een ambtenaar plaatsvinden. Indien er sprake is van een aparte ruimte waarbij een ambtenaar individueel toezicht houdt, moet dit noodzakelijk zijn met het oog op een van de belangen genoemd in artikel 38 van de Penitentiaire beginselenwet. Te weten de handhaving van de orde of veiligheid in de inrichting. In beginsel beslist de directeur van de inrichting over het incidenteel verlof van een gedetineerde. De minister beslist indien het een verzoek betreft van gedetineerden die al dan niet onherroepelijk, zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan twee jaar. Als beide gedetineerden een verzoek indienen voor een relationeel-BZT (Bezoek zonder toezicht) geldt de regel dat er minstens eerst vier keer gewoon bezoek plaatsvindt. Een BZT kan worden verleend indien 1. de gedetineerde gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden verblijft in één of meerdere normaal beveiligde penitentiaire inrichtingen zijnde gevangenis of huis van bewaring; 2. het bezoek redelijkerwijs bijdraagt tot het behoud of het versterken van de band en van belang is voor de terugkeer in de samenleving (naar het oordeel van de directeur; 3. er geen belangen zijn die zich verzetten tegen een BZT-bezoek. Een BZT is geen recht van de gedetineerden.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/2017...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010171/2017...
https://www.commissievantoezicht.nl/dossie...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100