Vanaf hoe laat mag je ''lawaai'' maken?

al een maand of 2 word onze buurt gerenoveerd. s'morgens (soms al om 06:30) starten de werklui machines op, aggregators en vrachtwagens met achteruitrij piepjes. kortom iedereen wakker. is er een regel die bepaalt hoe laat je lawaai mag maken, of mogen ze dit zowiezo?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De (vaak ongeschreven) stelregel is: bouwactiviteiten mogen alleen plaatsvinden tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Het stellen van eisen aan bouwlawaai is een taak van de gemeente. Er geldt geen landelijke wet- of regelgeving voor het geluid vanaf bouwplaatsen. Het Rijk heeft alleen richtlijnen geformuleerd voor grenswaarden voor bouwlawaai in de Circulaire Bouwlawaai (1991). Volgens deze circulaire mag bij grote en dus veelal langdurige werken mag de geluidbelasting in de dagperiode op de nabij gelegen woningen niet meer dan 60 dB(A) bedragen. Voor kortdurende werkzaamheden (tot 1 maand) is eventueel 65 dB(A) toegestaan en voor speciale geluidgevoelige objecten zoals ziekenhuizen en scholen kan een lagere norm dan 60 of 65 dB(A) worden opgelegd. Alleen van ‘s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur is een bepaalde geluidsbelasting toegestaan. In verband met slaapverstoring wordt er in de circulaire vanuit gegaan dat geen lawaaiige bouwactiviteiten in de avond en nacht worden uitgevoerd. Voor deze perioden zijn dan ook geen toetsingswaarden opgenomen. Worden buiten deze periode werkzaamheden verricht, dan dient hiervoor in het kader van de APV ontheffing te worden aangevraagd. De gemeente kan zelf een nota bouwhinder opstellen met daarin eisen en grenswaarden voor geluid, trillingen, stof, geur en emissies. Daarmee kan invulling gegeven worden aan de nu vaak vrij algemeen geformuleerde voorschriften in de gemeentelijke bouwverordening en in de Algemene Plaatselijke Verordening. In de meeste bouwverordeningen staat een verbod opgenomen om handelingen te verrichten die overlast voor de omgeving betekenen: Paragraaf 3, artikel 7.3.2 Hinder Het is verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor: - overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein; - op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein; Advies: Vraag bij je gemeente of zij een nota bouwhinder hebben en vraag een afschrift.

Dit mag niet sowieso, daar zijn regels voor. Dit kan in dit geval per gemeente nog wel eens verschillen. Maar bouwwerkzaamheden en werken aan de weg mogen al vroeg beginnen. Vanaf half zeven, zeven uur mogen ze zeker al daar mee bezig zijn. Voordeel is dat ze dan ook meestal rond vier uur in de namiddag weer stoppen!

De arbeidsomstandighedenwet zegt dat je vanaf 6 uur je werkzaamheden mag starten. Afhankelijk van de buurt kan een aannemer er voor kiezen om al om 6:30 uur te beginnen met de werkzaamheden... Wanneer je hierover gaat klagen bij de Gemeente zal er naar alle waarschijnlijkheid een opdracht-, bouwvergunning liggen waar de kaders in worden aangegeven. Deze kaders zullen inhouden dat ze tussen zonsondergang en zonsopkomst geen werkzaamheden mogen verrichten... Verder blijkt uit onderzoek dat de gemiddelde ondernemer en/of werknemer om 6:30 uur op staat. Dus ergens denk ik dat de desbetreffende aannemer niets fout doet als deze om 6:30 uur begint. En dat klagen bij de gemeente, of Woningbouw geen zin heeft. En vergeet niet dat die vrachtwagens maar een tijdelijk iets zijn...

Misschien kan je bij deze vraag iets vinden. Mijn vraag ging echter meer over het klussen van buren... Misschien heb je er wat aan. http://www.goeievraag.nl/vraag/tijden-klussen.15958

Vanaf 7:00. Zo laat begint ook de bouw. Tot 22:00 sávonds. Of er zijn uitzonderingen gemaakt voor bepaalde bouw projecten maar daar hebben ze dan vergunningen voor dat ze eerder lawaai mogen maken.

als het goed is staat dat in de apv van je woonplaats,smorgens vanaf 07.00 dus niet eerder!!! gewoon politie bellen!!! wij hebben ook la tyden last gewoon blijven klagen op den duur grijpt een gemeente in!!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100