Waarom leg een jood een kiezelsteen op een joods graf en geen bloemen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Op een andere vraag en antwoord site vond ik onderstaande antwoord dat e.e.a. volgens mij goed verwoord. "Als joden een graf bezoeken, laten ze vaak een steen(tje) achter. Met dit eeuwenoude gebaar eren ze hun doden en houden ze de herinnering aan hun dierbaren levend. De grafsteen is voor de joden een heel belangrijke plaats, omdat hij de plek aangeeft waar de overledene ligt en waar volgens hun geloof nog een deel van zijn ziel aanwezig is. Het is een plek waar de levenden en doden nog in contact met elkaar kunnen komen. Door er een steen op te leggen, leveren de nabestaanden een blijvende bijdrage aan die grafsteen. Ze laten een teken achter dat laat zien dat ze op bezoek zijn geweest, dat de gestorvene geëerd wordt en niet vergeten is. Het gebruik om stenen op graven te leggen, gaat vermoedelijk terug tot de tijd dat de joden nog een woestijnvolk waren. Mensen werden in die tijd daar waar ze stierven begraven. Om het graf in de woestijn te markeren en om te voorkomen dat de overledene door aasetende dieren werd opgegraven, legden ze er stenen op. Nomaden op doortocht vulden uit respect voor de dode vaak de stenen weer aan. Door de eeuwen heen kreeg het leggen van de stenen op de graven een symbolische waarde. Stenen vergaan niet zoals bloemen, die door christenen als eerbetoon op de graven worden gelegd. Ze hebben eeuwigheidswaarde, die je terugvindt in het eeuwigdurend grafrecht van joodse graven, die volgens de geloofstraditie niet geruimd mogen worden. De onvergankelijkheid van de stenen staat ook voor eeuwige liefde en geloof, altijd durend respect, een herinnering aan en verbondenheid met de dode."

Bronnen:
http://www.wegwijslezer.nl/php/question.ph...

Vaak laten bezoekers van een Joods graf een steentje achter, het teken dat men er is geweest en de doden heeft herdacht.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_begraafplaats

Als aanvulling op bovenstaande antwoorden: bloemen verwelken, terwijl steen eeuwig blijft. Kortom je blijft eeuwig aan de doden denken.