Wat is het verschil tussen een islamiet en een moslim?

Een islamiet is iemand die de islam aanhangt, maar dat doet een moslim toch ook? Of is er een verschil in geloof, net zoals een protestant en een christen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Een moslim is een aanhanger van het Islamitische geloof, dus van de Islam. De term islamiet wordt over het algemeen niet gewaardeerd door een moslim, al betekent het hetzelfde. Het zijn beide benamingen voor iemand die het islamitische geloof aanhangt.

Precies hetzelfde.. Maar Islamiet is net een tikkeltje formelen...

Het woord islamiet is een synoniem voor het woord moslim.

Er is geen verschil tussen beiden.Het zijn verzamelnamen van een geloof.Het kan er 1 zijn uit palestina,- syrie,- dubai of noem maar een land op in het midden oosten.

hetzelfde. de katholieken heten katholieken of christenen, dus wat dat betreft zijn er dus verschillende benamingen voor.

Er is geen verschil.

In de heilige Koran wordt de godsdienst de Islam genoemd, en degene die de Islam als godsdienst heeft wordt moslim genoemd. Taalkundig gezien kent het Arabisch een "alfabet" dat vrijwel alleen uit medeklinkers bestaat, op twee letters na. Deze medeklinkers zijn de zogenaamde stamletters. Uit het teken dat bij deze stamletters staat kun je afleiden of er een klinker bij deze stamletter gevoegd wordt, en zo ja, hoe deze moet klinken. Deze klank verschilt nogal eens per gebied waarin men woont. Er zijn zeven soorten uitspraak van het Arabisch die als goede uitspraak worden benoemd. Nu bestaan dus de woorden uit stamletters. Wanneer je een afgeleide van het "stamwoord" wil maken gebruik je dezelfde stamletters, in een andere volgorde. Zo wordt het verschil tussen de twee woorden aangeduid. Wanneer je het woord Islam bekijkt heb je de stamletters S L en M. Het woord Islam betekent Overgave (in dit geval aan Allah swt) Wanneer je wil zeggen: "degene die zich overgeeft aan Allah swt", krijg je dezelfde stamletters S L en M, alleen in de volgorde M S L. In de praktijk vervoeg je Islam dus naar MoSLim (muslim, moeslim) Vandaar dus het woord moslim. In de hele wereld wordt dit woord gebruikt om de gelovigen aan te duiden. Het woord Islamiet vind je nergens in de Koran terug. Het is een vervoeging die door de niet-moslims als vervoeging gebruikt wordt in Nederland. En omdat Allah swt de naam Islam zelf heeft uitgekozen is de naam verheven boven de andere woorden.

Bronnen:
http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?t=24186

Een moslim is altijd hetero en een islamiet niet.