Hoe vrijwillig is DNA afstaan dat in databank bewaard wordt?

Inzake een politieonderzoek (inbraak, toegang verkregen dmv sleutel) wordt een minderjarige gevraagd vrijwillig DNA af te staan, welke wordt opgeslagen in de DNA-databank.
Deze minderjarige heeft verklaard niet bij dit delict betrokken te zíjn, ook zijn de vingerafdrukken niet gevonden.
Meerdere betrokkenen hebben bekend. Echter worden maar 2 van alle betrokkenen verzocht DNA af te staan. Volgens politie zou dit zijn omdat de verklaringen van andere betrokkenen, allen minderjarige, niet overeenkomen.

Hoe ‘vrijwillig’ is het verzoek van de politie en wat zou het gevolg zijn wanneer als er geen gehoor aan gegeven wordt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het afnemen van celmateriaal bij een derde, een persoon die niet wordt verdacht van een misdrijf, is echter vrijwillig en kan slechts met zijn schriftelijke toestemming gebeuren. Als hij wel formeel als verdachte wordt aangemerkt dan kan onder bepaalde voorwaarden de DNA afname worden afgedwongen:"Artikel 151b van het Wetboek van Strafvordering laat zien dat een DNA-onderzoek onder bepaalde omstandigheden gedwongen kan plaatsvinden. Het belangrijkste vereiste is dat 5 C.C.M. van Deudekom, ‘Een nieuwe loot aan de DNA-stam: strafvorderlijk DNA-verwantschapsonderzoek’, AA november 2012, p. 855. 6 Wetboek van Strafvordering, artikel 151a. 6 sprake moet zijn van een verdachte die schriftelijke toestemming weigert. Een persoon wordt als verdachte aangemerkt vóórdat de vervolging is aangevangen. Er dient een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit te bestaan. 7 Net als regulier DNA-onderzoek moet gedwongen DNA-onderzoek in het belang van het opsporingsonderzoek zijn en is een bevel van de officier van justitie nodig. Artikel 151b van het Wetboek van Strafvordering noemt vervolgens dat de betreffende persoon verdacht moet worden van een misdrijf waarvoor een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven. Hierbij kan gedacht worden aan misdrijven als mishandeling, witwassen en invoer van bepaalde wapens.8 Tevens moeten ernstige bezwaren bestaan tegen de verdachte. Dit betekent dat een vaag vermoeden dat een persoon bij een misdrijf betrokken is zeker niet als voldoende bestempeld kan worden. Een andere voorwaarde waaraan voldaan moet worden wil een gedwongen DNAonderzoek plaatsvinden is dat de verdachte in de gelegenheid gesteld moet zijn te worden gehoord. Tijdens een dergelijk verhoor mag hij zich laten bijstaan door zijn raadsman"

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100