Zijn er organisaties die opkomen voor kinderen en ouders die slachtoffer zijn van Veilig Thuis en zo?

En Jeugdbescherming en zo wilde ik er nog aan toe voegen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja die zijn er. Als je "slachtoffer" voelt vanwege het handelen van een jeugdhulpverleningsinstantie is er altijd wel een klachtenprocedure die je kan volgen. Vaak eerst via een eigen weg, en anders wel via een algemene weg zoals de ombudsman. ==Jeugdbescherming== Als je van mening bent dat je onterecht behandeld bent door Jeugdbescherming is er een onafhankelijke klachtencommissie (nadat er gesprekken zijn gevoerd met de gezinsmanager/leidinggevende). Als je het dan nog niet eens bent met de uitspraak van de commissie kan je je wenden tot de Kinderombudsman of de Nationale Ombudsman. Bron1 " 3. Onafhankelijke klachtencommissie Als het bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing leidt, of u wilt direct naar de klachtencommissie, kunt u een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdbescherming. .... Niet tevreden met de uitspraak? Als u het niet eens bent met de uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie of de reactie die het bestuur van Jeugdbescherming hierop geeft, kunt u contact opnemen met: De Kinderombudsman ..... De ombudsman kan uw klacht opnieuw bekijken en eventueel een onderzoek instellen. Nationale Ombudsman ..... De ombudsman kan uw klacht opnieuw bekijken en eventueel een onderzoek instellen. " ==SKJ geregistreerde jeugdprofessional== Bron2 " Ik wil een klacht indienen Wie een jeugdprofessional inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) die voor hem of haar geldt. SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich onderwerpt aan het Tuchtreglement. Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start je een tuchtrechtelijke procedure. Je kunt alleen een klacht indienen tegen een jeugdprofessional die geregistreerd is in het register van SKJ. Hieronder valt in ieder geval een: -jeugdzorgwerker -jeugd- en gezinsprofessional -(ortho)pedagoog -kinder- en jeugdpsycholoog -raadsonderzoeker " ==== Hier een praktijkvoorbeeld van een klacht aangaande een maatschappelijk werkster Veilig Thuis: Bron3 Klacht over maatschappelijk werkster Veilig Thuis, die een verzoek tot onderzoek aan de Raad vol onwaarheden en zonder bronvermelding zou hebben geschreven, ... === Zie "Reacties"

Toegevoegd op 30 mei 2020 08:48: tekst
Bronnen:
https://www.jeugdbescherming.nl/index.php/...
https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-...
https://skjeugd.nl/tuchtrecht/beslissingen...
https://www.youtube.com/watch?v=_EfszkaIgiY&t=312s

Bij de meldingen via Veilig Thuis gaat het niet om (valse) aangiftes, daar kan men zich nog tegen verweren. Moeizaam, maar toch. Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld in artikel 188 Wetboek van Strafrecht (WvS). Bij Veilig thuis gaat het om anonieme meldingen. Als de melder wenst dat Veilig Thuis aan de slag gaat met de melding moeten naam en telefoonnummer van de melder worden geregistreerd.Ondanks deze voorwaarde kan zonder deze registratie de leidinggevende van Veilig Thuis toch besluiten een onderzoek te starten naar de gemelde situatie. Als onterechte beschuldigden van kindermishandeling kunnen ouders niets. Nav de meldingen waar het om vermoedens gaat, worden de ouders behandeld alsof zij zich inderdaad hebben schuldig gemaakt aan het mishandelen van hun kind. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vermoedens, indrukken, eigen meningen en werkelijke feiten. De eis is dat de ouders hun onschuld bewijzen. Een commissie of organisatie waar ouders terecht kunnen voor hulp om uit deze hel te ontsnappen is er niet. De ouders die hun onschuld moeten bewijzen kunnen dit alleen met behulp van een advocaat en via de rechtbank. De onschuld van de ouders proberen vast te stellen door bijvoorbeeld de melder te ondervragen op grond waarvan de beschuldigingen zijn gebaseerd en deze te bewijzen, is niet mogelijk. Anoniem blijft anoniem. De klachtencommissies binnen Jeugdzorg behandelen klachten over misstanden of onaanvaardbare gedragingen van de hulpverleners, bijvoorbeeld gebruik maken van dreigementen bij niet medewerking van de ouders. De commissies beoordelen de genomen maatregelen waar ouders het niet mee eens zijn. Zij onderzoeken niet of de klachten of aangiftes over de mishandeling op waarheid berusten en staan de ouders ook niet bij als deze proberen hun onschuld te bewijzen. Een organisatie die opkomt voor kinderen en ouders die slachtoffer zijn door bijvoorbeeld tunnelvisie van Veilig Thuis is de Stichting KOG, informatiepunt voor Kinderen Ouders Grootouders over jeugdzorg https://www.stichtingkog.info/wie-zijn-wij/ Wanneer je slachtoffer bent van een (onterechte) melding bij Veilig Thuis kun je dit melden bij http://www.bvikz.nl Het is inderdaad niet veel, de enige mogelijkheid voor de ouders is de gang naar de civiele rechter met behulp van een advocaat. Dit kan een proces van jaren zijn.

Toegevoegd op 31 mei 2020 17:13: bron
Bronnen:
https://www.ouders.nl/artikelen/beschuldig...
https://www.tubantia.nl/binnenland/ouders-...
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1689705/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100