Waarom wilde hitler alle joden dood?

Wilde hij op deze manier alle families van de bankensector uitroeien? Zoaks rothschild enz?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het was vooral dat er een soort van crisis was (eigenlijk vooral in hitlers hoofd) en toen moest hij iemand de schuld geven, de joden ookal stamt hij zelf af van een deels joodse familie

De joden kregen de schuld van de oorlog. Zij moesten daar terecht voor staan. Dit betekende de dood.

Hitler zocht een zondebok voor de bestaande financiële crisis in Duitsland. Daarnaast gaf hij Joden de schuld van de Duitse nederlaag in WO1. Hij was van mening dat de Joden niet hard genoeg mee hadden gevochten voor Duitsland. Joden vond hij van een 'minderwaardig ras', en daartegenover stond het 'superieure' Arische ras. Meteen nadat Hitler aan de macht kwam, werden Joden in steeds minder winkels toegelaten, later moesten zij ook een ster dragen om herkenbaar te zijn. Overigens werden niet allleen joden vervolgd, maar ook ook de ‘minderwaardige’ mensen zoals zigeuners, homoseksuelen of gehandicapten.

Bronnen:
Geschiedenislessen

hij zocht inderdaad een zonde bok, dit waren de joden omdat de joden kunstacedemia toen in handen hadden en hitler altijd bij elke kunstacademie afgewezen was. (vroeger wilde hij schilder worden, tot zijn broertje stierf hitler was toen 11 en werd depresief en hoe we hem ons nu herinneren.)

Hitler groeide op in Wenen. Ïn deze stad ontstonden aan het eind van de achttiende eeuw al vele antisemitische stromingen. De ideoloog Georg von Schönerer en de latere burgermeester van Wenen Karl Lueger lieten in 1884 al een bordje op hangen met de tekst: Juden ist der eintritt verboten. in dit Wenen waar Hitler opgroeide ontstonden zijn ideeen van 'Durch reinheit zur einheit'. In Wenen werd Lueger heel populair, en joden werden hier al vaker vernederd. zijn zes jaar in Wenen hebben op Hitler een enorme indruk gemaakt. Bovendien werd het algemene antisemitisme in Europa aangewakkerd na de eerste wereldoorlog. Duitsland had de oorlog verloren, maar men wist niet waarom. Er waren immers nooit grote gevechten in Duitsland zelf gehouden en de soldaten hadden toch dapper gevochten en nooit een stap achteruit gedaan? Het vermoeden ontstond dat Duitsland door een messteek in de rug, uit eigen land, had verloren. Hiervoor keek men gemakkelijk naar de joden, die zich in de afgelopen eeuw in Europa hadden gevestigd en vaak bankiers- en politieke functies vervulden. Daarbij was men jaloers op de joden die zich na de beurskrach van 1873 veel sneller herstelde dan de etnisch Europese concurrent. hij had het niet specifiek op de bankiers gemunt, maar op het hele volk. De bankiers gebruikte hij alleen maar om zijn oorlogen mee te financieren.

Hij was ook jaloers op de joden omdat de meesten een diamand handel oid hadden en veel geld verdiende

Joden krijgen echt al eeuwen lang overal de schuld van. De Pauzen (goed gespeld?) schreven boeken, in die boeken stond ook geschreven over de dood van Christus. Sommigen geven de Romeinen de schuld, anderen de Joden. Overigens denk ik dat geen van beide schuld heeft omdat IK denk dat Christus nooit heeft bestaan. Maar goed: In de 2e wereldoorlog en daarvoor was zowat iedereen Christelijk. Ze werden dus eigenlijk met de paplepel ingegoten dat de Joden Christus hadden vermoord (niet iedereen natuurlijk, maarja) Maar ik denk dat Hitler vooral kwaad was omdat hij afgewezen werd op de kunstacademie en een Jood zijn plaats kreeg. Ik denk nog steeds: Hitler was een fantastische schilder geworden als hij deze weg niet had gekozen, de weg van het kwaad. Jammer dat dat niet is gebeurd en hij de geschiedenis boeken inging als massamoordenaar ipv een nieuwe Rembrandt. Overigens: Joden zijn hele vriendelijke mensen (ook niet allemaal, net zoals de rest van de bevolking) en werken hard. En sommige mensen kunnen daar nu eenmaal niet goed tegen. Toegevoegd na 2 minuten: Ai, blunder. Er was geen Jood die ''zijn'' plaats kreeg maar er was een Jood in de commisie van toelating.

Antisemitisme en antiziganisme hadden altijd al onderdeel uitgemaakt van het NSDAP-partijprogramma. Hitler was antisemiet, maar ook verscheidene kopstukken van zijn partij waren dit. Julius Streicher spande met zijn radicale partijblad "Der Sturmer" de kroon: soms waren zijn ideeën zelfs de nazi's wat te gortig. De nazi's zagen de Joden als "bacillen" die de Duitse natie "ziek maakten" en "ondermijnden". En, aldus Hitler, met ziekteverwekkers onderhandel je niet, die roei je uit. Al ver voordat Hitler aan de macht kwam, heeft hij onder meer in "Mein Kampf" beweerd dat de Eerste Wereldoorlog niet zou zijn verloren als de Duitsers "tien- of twaalfduizend van deze volksverraders onder het gifgas hadden gehouden". Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam, was er wel zeker latent antisemitisme, dat door de NSDAP en de SA werd uitgebuit. Toch was dit zeker niet hetzelfde antisemitisme als dat van de NSDAP. Het antisemitisme in Duitsland was eerder economisch van aard en ging beslist niet zo ver dat men de Joden wilde uitroeien of verwijderen. Veel Joden integreerden in de Duitse samenleving en werden dan ook niet meer als Jood gezien. Het antisemitisme van de NSDAP was hoofdzakelijk beïnvloed door het antisemitisme in Oostenrijk en Sudetenland, dat veel radicaler was. Hitler had zelf jaren in Wenen gewoond, waar de Duitssprekenden zich bedreigd voelden door de groeiende aanwezigheid van de niet-Duitssprekenden en Joden. Hier kwamen groeperingen op die betoogden dat er een "Joods ras" bestond dat inferieur was aan het "Germaanse ras" en dat dit ras en diens zuiverheid "ondermijnde". Dit was het antisemitisme dat de NSDAP propageerde, en dat al in de 19e eeuw radicalere oplossingen voorstond.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust

Omdat in de jaren '30 van de vorige eeuw de gedachte boven kwam dat de mens genetisch zeer verschillend is en dat verschillende geslachten van de mens enkel verderfelijkheid veroorzaakte. Een gedachte van een Amerikaanse universiteit over dit onderwerp sloeg vooral aan bij de Germanen omdat voor zij evolutionair werden genoemd als de best ontwikkelde mens van alle geslachten. Wetenschap, kunst, gezondheid en beschaafdheid was volgens de gedachte vooral aan de mensen toebedeeld uit noord-west Europa, met een klein stapje daaronder de zuid-Europese landen. Volgens de genetica zou een Afrikaan door zijn omgeving veel minder zijn ontwikkeld dan Europeanen. In het Duitsland van de jaren '30 droegen vooral de Nationaal Socialisten deze gedachte uit en vonden dat de Arische geslacht beschermd moest worden om achteruitgang van de mens te voorkomen. Om die reden werden mensen ingedeeld in 'rassen' c.q. geslachten. Het Arische ras zou het meest ontwikkeld zijn, maar Joden werden als genetisch onvolmaakt gezien. Ze werden gezien als parasieten die samenlevingen ontwrichten door massamigratie terwijl ze, volgens de opvattingen van toen, nooit volledig mee deden met het systeem. Ze konden ook nergens naartoe omdat ze geen eigen land hadden. De Nationaal Socialisten, eenmaal gegokt om brutaal Polen in te nemen en inmiddels opererend in een 1 partijstelsel met Adolf Hitler als dictator wist zich geen raad met de 'Joodse kwestie'. Ze hebben allerlei sociologen en intellectuelen uitgenodigd hoe een sterke samenleving in te richten, maar kwamen met steeds meer paradoxen. Dat de Joden weg moesten was inmiddels wel duidelijk. Allemaal naar Madagaskar was een idee, maar het was niet haalbaar. Toen de dood in de hele wereld om zich geen greep is het idee ontstaan om over te gaan tot moord. Internationaal nieuws, inlichtingen en gedeporteerde Joden wisten dit niet. Ze kwamen totaal onwetend in de gaskamers terecht.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100