wat betekend vruchtgebruiker en zelf beheer zal voeren en geheel vrij zal zijn van de wijze van beleggen en of herbeleggen zonder medewerking ?

de volledige uitleg waar de vraag uit bestaat staat hieronder:
als in een testament het volgende staat : legateer aan echtegenoot het vrucht gebruik gedurende zijn leven van mijn gehele nalatenschap, zulks onder ontheffing van de verplichting om terzake van dat vruchtgebruik zekerheid te stellen en onder bepaling dat de vruchtgebruiker zelf het beheer zal voeren en geheel vrij zal zijn van de wijze van beleggen en of herbeleggen zonder medewerking van de blote eigenaren. en benoem mijn kinderen als enige erfgenamen.

wat betekend dit en betekend dit dan ook dat als echtgenote een eigen huis op eigen naam heeft en men is getrouwd onder huwelijks voorwaarden dat ook dit huis onder volledig beheer van de echtgenoot valt en deze er mee kan doen wat hij wil dus ook verkopen?
dus met andere woorden ook al zijn de kinderen de enige erfgenamen en staat het huis op prive naam van echtgenote ( zodat het huis niet in handen zou vallen van echtenoot en of kinderen uit eerder huwelijk ) komt word het dan toch geerft door d echtenoot en of kan hij er dus mee doen wat hij wil?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er staat dat het vruchtgebruik van ALLES wat de erflater achterlaat ten gunste van de echtgenoot komt. Dat hij NIETS hoeft te doen om de schuld aan de kinderen veilig te stellen. Dat hij zelf de nalatenschap NAAR EIGEN INZICHT mag beheren en dat hij daarvoor GEEN toestemming nodig heeft van de kinderen. Concreet betekent dit dat de woning door hem verkocht mag worden en dat hij daar bijv. aandelen voor mag kopen, zonder een toestemming daarvoor van de kinderen. Als bij zijn overlijden die aandelen nog maar 50% waard zijn dan krijgen de kinderen die aandelen en niets meer dan dat. De schuld (de waarde van het bloot eigendom bij het overlijden van de erflater) aan de kinderen is daarmee dus ook gehalveerd! Als nu de aandelen (of de woning zelf) 2 keer zoveel waard zijn geworden op het moment van overlijden van de echtgenoot hebben de kinderen recht op de helft van de aandelen of recht op het huis maar zijn zij de erfgenamen van de echtgenoot de halve waarde van het huis schuldig. Dit betekent dat de schuld aan de kinderen alleen kleiner kan worden maar nooit toeneemt, immers alle vruchten dus ook waardestijgingen komen ten gunste van de echtgenoot terwijl alle waardedalingen ten laste komen van het bloot eigendom.

Laat ik beginnen met te schrijven dat een testament strikt privé is. Zolang degene leeft heeft niemand het recht om het door hem/haar opgemaakte testament in te zien. Ook de partner en kinderen niet. Ik heb het testament dus ook niet gelezen en baseer het antwoord op hetgeen vragensteller schrijft. Bij de tekst "blote eigenaren. en benoem mijn kinderen als enige erfgenamen" is zo te zien een stukje tekst weg. Ik legateer aan mijn voornoemde echtgenoot boven zijn aandeel bij mijn overlijden het levenslange recht van vruchtgebruik van mijn gehele nalatenschap ----- Een gehele nalatenschap betekent dus alle bezittingen van de onder huwelijkse voorwaarden getrouwde partner, mits later in het testament geen uitzonderingen zijn beschreven. ----- onder vrijstelling van de verplichting om daarvoor zekerheid te stellen. Dat kan betekenen dat de vruchtgebruiker beschikkingsbevoegdheid en verteringsbevoegdheid heeft, er dus over kan beschikken en het op kan maken. Het kan zijn dat als de vruchtgebruiker de woning uit de erfenis wil verkopen of een extra hypotheek wil afsluiten, deze wel de medewerking van de kinderen nodig heeft. Dit zou dan allemaal nader omschreven moeten zijn in het testament. Het testament is een zogenoemde keuze legaat. De langstlevende echtgenoot heeft het recht om alles wat hij wil, over te nemen uit de nalatenschap. De waarde moet vergoed worden, als het ware de erfgenamen uitkopen. Op het bedrag van uitkoop zit echter weer vruchtgebruik, zodat er niets daadwerkelijk hoeft te worden uitbetaald. De echtgenote legateert de opbrengsten van de aan de kinderen nagelaten vermogensbestanddelen aan haar partner. De kinderen worden eigenaar van het nagelaten vermogen maar genieten niet de opbrengsten (dividend op effecten of het gebruik van een huis). Dit wordt bloot eigendom genoemd. De vruchtgebruiker voert het beheer over de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen, is vrij in de wijze van belegging en herbelegging. Deze bepalingen duiden op voortzetting van de belegging van het vermogen. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Op de erfgenaam rust niet de verplichting de blote erfgenamen te consulteren over zijn wijze van belegging of herbelegging. Aan het blote eigendom valt weinig pret te beleven, de blote erfgenamen kunnen er niets mee zolang er een langstlevende is. De vruchtgebruik situatie heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting. De kinderen moeten de waarde van de blote eigendom aangeven voor de vermogensrendementsheffing.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100