Mag de gemeente zomaar een uitkering stop zetten?

Ik ben onder de 27 en alleenstaande moeder. Omdat ik dus nog geen 27 ben staat mijn uitkering stop over 6 weken. Dat kreeg ik gister te horen. Ik werk deels op basis van een nul uren contract. Maar daar zou ik niet van kunnen leven met mijn kind. Ik zoek intensief naar een fulltime baan maar tevergeefs. Ik heb bij de gemeente gevraagd om een werk leer traject. Of dat ik een tegenprestatie kan doen. Laat me daar schoonmaken of koffie dame worden. Om maar wat op te noemen. Ik kan geen werk vinden en hun helpen mij daar niet bij. Over 6 weken staat alles stop en raak ik alles kwijt. Hoe moet ik mijn kind straks voeden? Me huis betalen? Studie financiering krijg ik niet, alleen een lening. Dat betekend dat boven op de schuld ik nu al heb mijn schuld met 800 per maand toe zou nemen. Bovendien zit ik in de schuldhulpverlening en komt die omdat ik per 1 sep geen inkomen meer heb te vervallen.

Kortom, mag de gemeente dit doen? Heb ik als alleenstaande moeder nergens recht op?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het is me op basis van bovenstaande informatie niet duidelijk waarom je uitkering stopt. De bijstand is namelijk een vangnet als geen enkele andere regeling van toepassin gis. Naar mijn mening zou je, als je ouder dan 21 bent, als alleenstaande ouder netto eur 926,47 moeten ontvangen inclusief vakantietoeslag met daarbovenop eventueel een toeslag. (Uiteraard met correcties op inkomsten uit werk e.d.) Uiteraard moet je ook voldoen aan de andere eisen om recht te hebben op een bijstandsuitkering (eisen m.b.t. inkomen, vermogen, sollicitatieplicht). Zo geldt bijv.: "De gemeente kan uw bijstandsuitkering verlagen als u uw lasten kunt delen met een ander. Dit geldt alleen als u getrouwd bent. De gemeente kan de uitkering ook verlagen als u minder dan een halfjaar geleden van school bent gekomen." En ook: "De gemeente verlaagt uw bijstandsuitkering als u ander inkomen heeft. Bijvoorbeeld loon, een uitkering, alimentatie of heffingskortingen van de Belastingdienst. Een deel van uw loon mag u houden. Dat geldt ook voor de onkostenvergoeding die u voor vrijwilligerswerk krijgt." Mijn advies: nogmaals contact opnemen met de gemeente want 'zomaar' stoppen kan niet, die beslissing moet gemotiveerd kunnen worden.

Vanaf 1 juli vorig jaar geldt een 'aanscherping' van de WWB voor jongeren tot 27. Het idee daarachter is dat jongeren niet in de Bijstand horen maar moeten werken of leren. Jongeren hebben daarom niet alleen een sollicitatieplicht, maar ook scholingsplicht. Als je naar school kunt, moet je dit ook doen. Als je dit wel kunt maar het niet doet, kan de gemeente inderdaad je uitkering stopzetten omdat je dan niet aan de eisen voldoet. Net zoals je uitkering stopgezet kan worden als je niet voldoet aan de sollicitatieplicht. Gemeentes moeten echter wel kijken naar individuele omstandigheden en daar ook naar handelen. De wet zegt er dit over: "Artikel 13. Uitsluiting van bijstand 2. Geen recht op algemene bijstand heeft degene: c. die jonger is dan 27 jaar en uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen en: 1°. in verband daarmee aanspraak heeft op studiefinanciering op grond van de Wet op de studiefinanciering 2000 , dan wel 2°. in verband daarmee geen aanspraak heeft op studiefinanciering en dit onderwijs niet volgt;" Oftewel: wanneer je nog recht hebt op studiefinanciering, heb je geen recht op Bijstand. Als je géén recht meer hebt op studiefinanciering, moet je wél studeren of naar school gaan. De gemeente kan dan je inkomen aanvullen. Ga je niet naar school maar kun je dit wel, dan heb je inderdaad geen recht meer op een uitkering. Van die scholingsplicht kun je o.a. uitgezonderd worden wanneer je psychisch, lichamelijk of cognitief niet in staat bent om naar school te gaan. Voor alleenstaande ouders van kinderen onder de 5 is wél een vrijstelling mogelijk van de arbeidsverplichting, maar níet van de scholingsplicht. Je zult dus moeten zoeken naar mogelijkheden voor een opleiding. Als je kunt aantonen dat je geen opleiding kúnt volgen of dat er op dit moment geen opleidingen zijn waar jij terecht kunt, kan de gemeente je toch (tijdelijk) WWB toekennen. Verder noem je nog iets: schuldhulpverlening. Als dit gaat om WSNP, heb je niet alleen vanuit de WWB, maar ook vanuit de WSNP een sollicitatieplicht. Dan krijg je geen scholingsplicht opgelegd, omdat je simpelweg eerst je schulden moet aflossen door zoveel mogelijk inkomsten te vergaren. Als je schuldhulp krijgt via een gemeentelijke instelling, geldt dat minder hard maar kan de sociale dienst natuurlijk wel besluiten om in jouw geval wel een sollicitatieplicht op te leggen, maar geen scholingsplicht. Onderstaande bron geeft ook informatie over deze aanscherping voor jongeren. Toegevoegd na 18 uur: Zie reactie voor 18-21j

Bronnen:
http://www.pekela.nl/document.php?m=1&file...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100