Hoe kan ik in powerpoint tekstvlakken teruglaten komen op elke dia. Zonder deze iedere keer handmatig aan te passen?

Ik wil graag op de titel dia een programma aanmaken. Deze wil ik vervolgens als een kleiner tekstvlak terug laten komen in de andere dia's. zodat men kan zien waar we ons in het programma bevinden.

Weet jij het antwoord?

/2500

Maak een tekstvak aan op de eerste dia en kopieer gewoon deze dia net zolang je het gewenste aantal dia's hebt bereikt.

Wat je zoekt zijn Master-Slides, eentje voor de Title-slide en eentje voor de vervolg-slides (in de Nederlandse versie Dia-model en Titel-model). Dat zijn slides die als het ware de achtergrond vormen van alle slides die je aanmaakt. Dus vaste onderdelen (logo's, footers, etc) zet je op zo'n master. Let wel op dat de weergave dus op alle slides echt identiek is. Je schrijft dat je het wilt gebruiken om aan te geven waar je in je verhaal zit. Ik kan me voorstellen dat je de weergave dan niet volledig identiek wilt hebben, maar met een arcering of zo. Dat kan dus niet; je krijgt op alle slides dezelfde ingestelde achtergrond. Een leuke feature hiervan is dat je ook een "slidenummer" kan invoegen. Dat is een veld dat op elke slide het nummer van die slide toont. Daarmee maak je ook duidelijk waar je je in het verhaal bevindt. Afhankelijk van de versie van Powerpoint die je gebruikt vind je deze in het menu c.q. in de ribbon View (Beeld) en daarbinnen het item Master (Model).

Ik heb een macro gemaakt die kan doen wat jij vraagt. Open je presentatie in PowerPoint druk op Klik rechts in het linkervak op VBAProject en kies insert Insert Module Kopiëer de volgende macro in deze module. Save je project met extentie 'pptm' Maak een back up. Voer de macro uit (bijv met ) Succes. '================================================================= Sub InsertTextbox() Dim sldSlide(1) As Slide, pLayOut As CustomLayout, I%, sTekst$, hTekst$, mbrMessageBoxResult% Dim tbTextBox As Shape, sLinks!, sBoven!, sHoogte!, sBreedte!, sFontName$, sFontSize!, sFontBold%, sFontColor&, sFontItalic% Set sldSlide(0) = Application.Presentations(1).Slides(1) Set pLayOut = sldSlide(0).CustomLayout For I = 1 To sldSlide(0).Shapes.Count If Abs(sldSlide(0).Shapes(I).Type - 15.5) = 1.5 Then sTekst = sldSlide(0).Shapes(I).TextFrame.TextRange.Text mbrMessageBoxResult = MsgBox("Wilt u de volgende tekst op iedere volgende slide?" & vbCrLf & vbTab & sTekst & vbCrLf & _ "U kunt de tekst op de tweede slide straks nog naar behoeven aanpassen.", vbYesNoCancel, "Tekst gevonden") If mbrMessageBoxResult = vbCancel Then Exit Sub ElseIf mbrMessageBoxResult = vbYes Then Exit For End If End If Next Set sldSlide(1) = Application.Presentations(1).Slides(2) Set tbTextBox = sldSlide(1).Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, 50, 20, 400, 30) tbTextBox.TextFrame.TextRange.Text = sTekst Stop ' Nu kunt u de tekst en achtergrond ervan aanpassen volgens uw wens. ' Daarna drukt u op om deze tekstbox naar alle volgende slides te kopiëren. With tbTextBox sLinks = .Left sBoven = .Top sHoogte = .Height sBreedte = .Width sFontName = .TextFrame.TextRange.Font.Name sFontSize = .TextFrame.TextRange.Font.Size sFontBold = .TextFrame.TextRange.Font.Bold sFontColor = .TextFrame.TextRange.Font.Color sFontItalic = .TextFrame.TextRange.Font.Italic sTekst = .TextFrame.TextRange.Text End With For I = 3 To Application.Presentations(1).Slides.Count Set sldSlide(1) = Application.Presentations(1).Slides(I) Set tbTextBox = sldSlide(1).Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, sLinks, sBoven, sBreedte, sHoogte) With tbTextBox.TextFrame.TextRange .Font.Name = sFontName .Font.Size = sFontSize .Font.Bold = sFontBold .Font.Color = sFontColor .Font.Italic = sFontItalic .Text = sTekst End With Next End Sub

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100