Draai voor klassieke weergave

Vijftigplusser is tevreden met gezondheidszorg, maar niet met coronamaatregelen

Het overheidsbeleid ten aanzien van het coronavirus kan weinig genade vinden in de ogen van vijftigplussers: slechts 46 procent heeft vertrouwen in de coronamaatregelen van het kabinet; 36 procent heeft er expliciet géén vertrouwen in. Dat blijkt uit het Zorgonderzoek 2020, een kwantitatief onderzoek onder ruim 1.500 vijftigplussers in opdracht van Startpagina.nl en BureauVijftig.

onderzoek-gezondheidszorg-4

Over de gezondheidszorg in het algemeen zijn vijftigplussers wél massaal tevreden. Ook is 82 procent van de respondenten (zeer) tevreden over de eigen zorgverzekeraar. Hoe ouder, hoe tevredener men is. Wel ervaart driekwart van de respondenten de premies als erg hoog. Opvallend is dat hoger opgeleiden de zorgkosten minder vaak hoog vinden dan laag of middelbaar opgeleiden.

onderzoek-gezondheidszorg-1

Eigen risico zorgverzekering

De meeste vijftigplussers hebben bij hun zorgverzekering een standaard eigen risico van €385,-. Gemiddeld heeft 48 procent van de vijftigplussers het eigen risico voor dit jaar al opgebruikt. Van de vijftigplussers is 80 procent aanvullend verzekerd. Dit percentage loopt op naarmate men ouder wordt. Toch is nog steeds 15 procent van de zeventigplussers niet aanvullend verzekerd. Lager opgeleiden zijn iets vaker aanvullend verzekerd dan hoger opgeleiden: 83 versus 76 procent.

Overstappen zorgverzekering

Dit jaar denkt 37 procent van de vijftigplussers erover om over te stappen van zorgverzekeraar; 2 procent wil dit zeker doen. Die cijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar, toen 38 procent van plan was om misschien dan wel zeker over te stappen. Reden voor overstappen is vooral de hoop op een lagere premie. Dat verschil moet dan wel fors zijn: €15,- of meer per maand, zegt 20 procent. Toch zijn vijftigplussers over het algemeen honkvast: de afgelopen vijf jaar is 74 procent van de respondenten nog niet van zorgverzekeraar gewisseld; 16 procent slechts één keer.

onderzoek-gezondheidszorg-2

Oudere Nederlander voelt zich gemiddeld 6 jaar jonger

Vijftigplussers voelen zich over het algemeen fit: 52 procent van de respondenten geeft aan zich jonger te voelen dan zijn of haar eigen leeftijd. Gemiddeld voelen respondenten zich zes jaar jonger. Hoe ouder men is, hoe vaker men zich jonger voelt. Ook gunstig: 9 procent van de vijftigplussers is sinds de uitbraak van het coronavirus gezonder gaan eten. Slechts 5 procent is juist minder gezond gaan eten, dat zijn vaak de 50-59 jarigen. Met bewegen is het helaas minder positief gesteld: slechts 11 procent van de vijftigplussers zegt meer te zijn gaan bewegen tijdens de coronaperiode, ten opzichte van bijna een kwart (24 procent) dat juist luier is geworden.

onderzoek-gezondheidszorg-3

Over het onderzoek van Startpagina en Bureauvijftig

Het kwantitatieve Zorgonderzoek 2020 is in opdracht van Startpagina.nl online uitgevoerd tussen 19 oktober en 1 november 2020 door Ruigrok NetPanel en Bureauvijftig. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit Nederlanders van vijftig jaar en ouder en de steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In totaal hebben 1.522 Nederlandse vijftigplussers de vragenlijst helemaal ingevuld. Representativiteit is bereikt door stratificatie voor de datacollectie en een weging van de resultaten achteraf. Als steekproefkader is gebruik gemaakt van het Nationale 50plus Panel en NetPanel en het onlinepanel van PanelClix.